Strona główna
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Pytania o Ziemię
ZIEMIA I ZDROWIE - konflikt czy harmonia?

[Figury]

Powiązania między geoprocesami a zdrowiem mieszkańców Ziemi (wg Planetearth)


Zdrowe warzywa przez cały rok dzięki wykorzystaniu ciepła wód geotermalnych na Podhalu (W. Bujakowski)
Krajobraz i warunki przyrodnicze sprzyjające utrzymaniu kondycji fizycznej i psychicznej mieszkańców Ziemi


Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w wyniku działalności przemysłu - potencjalna przyczyna wielu chorób mieszkańców Ziemi (W. Sroczyński)
Naturalne źródło wody mineralnej "Wierchomlanka" udostępnione do wykorzystania w celach leczniczych i profilaktycznych mieszkańcom regionu.

Naturalna koncentracja i ruchliwość wybranych pierwiastków oraz miejsca ich koncentracji w organizmie ludzkim
(wg. Kabata-Pendias &Pendias, 1993; Migaszewski & Gałuszka, 2007)

Występowanie surowców balneologicznych w Polsce


Naturalne błotne jeziorko siarkowe u podnóża czynnego wulkanu Vulcano na Morzu Tyrreńskim - przejaw współczesnej aktywności geotermalnej i jej wykorzystania do celów leczniczych (Wyspy Liparyjskie).
Lecznicze wykorzystanie aerozoli kopalnianych w Kopalni Soli Wieliczka
(J. Przybyło)

ZIEMIA I ZDROWIE - konflikt czy harmonia?

<< [Tekst] >>
 

© Komitet Planeta Ziemia