Strona główna
Nauki o Ziemi – jej Mieszkańcom
Pytania o Ziemię
Komitet Planeta Ziemia
Więcej o Ziemi
Geoturystyka
Organizacje Naukowe
Pytania o Ziemię
MORZA I OCEANY - korzyści czy zagrożenia?

[Figury]

Fig. 1. Prądy oceaniczne

Fig. 2. Obieg i transformacja energii słonecznej (wg S. Kaczmarka i J. Dery)


Fig. 3. Polska platforma wiertnicza PETROBALTIC (fot. Internet)
Fig. 4. Przybój sztormowy (fot J. Dąbrowski)Fig. 5. Wielkoskalowa cyrkulacja termohalinowa wód wg Broecknera;
Nature
, 328: 6126 (1987), zmodyfikowany.
Fig. 6. Żaglowiec badawczy "OCEANIA"
( fot. J. Dąbrowski )

Fig. 7. Prof. Jan Piechura (realizacja programu DAMOCLES) ( fot. A. Drapella )

Fig. 8. Zmiany w rozkładzie temperatur i prędkości prądów baroklinowych na głębokości 100 m w lipcu w latach 2004, 2005, 2006.
MORZA I OCEANY - korzyści czy zagrożenia?

<< [Tekst] >>
 

© Komitet Planeta Ziemia